Ağaçlandırma

Akciger ve karaciğer kanseri olan hastamız için acil bulunması çok zor olan yeşil kan vermek isteyen gönüllü yardımseverler aranıyor. Hastamız önemli bir hasta olup tüm insanlık için fedekarlık yapmış son derece vefalı, bire bin vermiş bir dosttur. Çok cefalar çekmiş, ızdırabı yüzünden akciğer ve karaciğer kanseri olmuş bu virüs hızla büyüyerek git gide tedavisi imkansız hale gelmektedir. Acil müdehale ve tedavi edilmesigerekir. Aksi taktirde biz insanlar bu vefalı dostumuzu kaybedeceğiz. Onsuz yaşamamız imkansız.

Kanamalı Bir Hasta İçin Acil Yeşil Can Aranıyor

Dolphin Ormanı’ nda
herkesin bir
ağacı olacak